Ceník

Cenová politika naší firmy si zakládá na individuálním přístupu k dané firmě nebo organizaci. Myslíme si, že žádný člověk není stejný a každý má své potřeby jakotož firma, která je specifická  s rozdílnými potřeby a nároky (např. v počtu zaměstnanců, v technologii, zařízením, prostory apod.). Ćímž věříme v paušální systém oproti konkurenci.

Kladete si otázku co to přesně v tom to oboru znamená a jak to lze uplatnit v praxi. Je to prostě jednoduchá záležitost, vše závisí na domluvě.  Každé období (měsíc, čtvrtletí, půlroční, kalendářní rok – určené v příkazní smlouvě) zaplatíte jednu sumu, mimo zpracování prvotní dokumentace, včetně auditu a dále pak už neplatíte nic na víc.  U nás budete vědět na čem jste a vše je zapsáno v příkazní smlouvě.

Paušální systém zahrnuje:

  • preventivní kontroly BOZP a PO  (určené po dohodě v „Příkazní smlouvě“)
  • aktualizace dokumentace BOZP a PO dle platné legislativy
  • aktualizace a doplnění jednotlivých bezpečnostních a požárních pokynů, řádů apod.
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle platné legislativy, po domluvě a dle potřeb firmy
  • řešení úrazů
  • jednání se státními orgány (Inspektorát BOZP, Hygiena, HZS)

 

Ceník prvotní dokumentace BOZP a PO , včetně auditu.  Jednotlivá cena závisí na specifikaci dané firmy (prostory, počty zaměstnanců, na vlastní činnost, na za členění dle kategorie PO, použití jednotlivých zařízení apod.)

Ceník prvotní dokumentace BOZP je od 8 000,- Kč (dle složitosti a dle výsledku auditu)

Ceník prvotní dokuementace PO je od 2 000,- Kč (dle složitosti a dle výsledku auditu)

Platba za bezpečnostní a požární značky

 

Uvedené ceny jsou smluvní a lze je individuálně upravit s ohledem na konkrétní podmínky v organizaci.

Nejsem plátce DPH

 

Cena za Nakládání s odpady (průběžná evidence odpadů , zpracování ročního hlášení a následné zapsání do evidence ISPOP, zpracování směrnice, dodání značek, určení místa odpadu, provozní řády dle legislativy)

Platba 1x za rok,  od 600,- Kč    (vše závisí na složitosti, na druhu a počtu odpadu) a za dodání bezpečnostních a požárních značek (dle počtu dodaných).

Cena za zpracování Havarijního plánu

Cena za zpracování tohoto havarijního plánu se pohybuje v řádu od 3 000  Kč a více. Cena za zpracování je závislá od velikosti podniku, množství druhů látek, s nimiž se v podniku pracuje, informací dostupných v podniku, které lze pro zpracování havarijního plánu využít. Aktualizace havarijního plánu je od 500 Kč. (dle rozsahu aktualizace)